• 1
  • 10
  • 15
مراقبت های قبل و بعد از بارداری

مراقبت های قبل و بعد از بارداری

شما وقتی تصمیم به بارداری میگیرید، سه ماه قبل از زمانی که جلوگیری را قطع کردید اولین ملاقات شما با پزشک خواهد بود.