• 0
  • 0
  • 2
بیماری های قلبی و عروقی کدامند؟

بیماری های قلبی و عروقی کدامند؟

در این مقاله، توضیحاتی درباره انواع بیماری های قلب و عروق داده خواهد شد. همچنین به چیستی بیماری هایی مثل: قلبی عروقی، ضربان غیر طبیعی قلب، بیماری آئورت و سندرم مارفان، کاردیومیوپاتی، بیماری قلبی مادرزادی، بیماری سرخرگ کرونر،ترومبوز ورید عمقی و آمبولی ریوی، نارسایی قلبی، سکته مغزی و به سوالاتی از جمله: بیماری دریچه قلب چطوری است؟ و بیماری های قلبی عروقی چطوری درمان می شوند؟، پاسخ خواهد داد.
ضربان قلب پایین چیست؟

ضربان قلب پایین چیست؟

در این مقاله توضیحاتی درباره پایین بودن ضربان قلب داده شده است. همچنین به سوالاتی از جمله: ضربان قلب پایین (برادی کاردی) چیست؟، چطوری میزان ضربان قلب را به کمک اعداد متوجه شویم؟، علل بروز ضربان قلب پایین کدامند؟ و درمان ریشه ای برادی کاردی به چه صورت است؟، پاسخ خواهد داد.