• 0
  • 0
  • 1
بیماری های قلبی و عروقی کدامند؟

بیماری های قلبی و عروقی کدامند؟

در این مقاله، توضیحاتی درباره انواع بیماری های قلب و عروق داده خواهد شد. همچنین به چیستی بیماری هایی مثل: قلبی عروقی، ضربان غیر طبیعی قلب، بیماری آئورت و سندرم مارفان، کاردیومیوپاتی، بیماری قلبی مادرزادی، بیماری سرخرگ کرونر،ترومبوز ورید عمقی و آمبولی ریوی، نارسایی قلبی، سکته مغزی و به سوالاتی از جمله: بیماری دریچه قلب چطوری است؟ و بیماری های قلبی عروقی چطوری درمان می شوند؟، پاسخ خواهد داد.