• 0
  • 0
  • 2
بیماری های قلبی و عروقی کدامند؟

بیماری های قلبی و عروقی کدامند؟

در این مقاله، توضیحاتی درباره انواع بیماری های قلب و عروق داده خواهد شد. همچنین به چیستی بیماری هایی مثل: قلبی عروقی، ضربان غیر طبیعی قلب، بیماری آئورت و سندرم مارفان، کاردیومیوپاتی، بیماری قلبی مادرزادی، بیماری سرخرگ کرونر،ترومبوز ورید عمقی و آمبولی ریوی، نارسایی قلبی، سکته مغزی و به سوالاتی از جمله: بیماری دریچه قلب چطوری است؟ و بیماری های قلبی عروقی چطوری درمان می شوند؟، پاسخ خواهد داد.
نام انواع ضربان های غیر طبیعی قلب چیست؟

نام انواع ضربان های غیر طبیعی قلب چیست؟

در این مقاله توضیحاتی درباره انواع ضربان های غیر طبیعی قلب داده شده است. همچنین به سوالاتی مثل: تاکی کاردی چیست؟، فیبریلاسیون دهلیزی چیست؟، فلاتر دهلیزی چیست؟، برادیکاردی چیست؟، فیبریلاسیون بطنی چیست؟، انقباض زودرس چگونه ایجاد می شود؟، علائم و فاکتور های خطر ضربان غیر طبیعی قلب کدامند؟ و چگونه از ضربان غیر طبیعی پیشگیری کنیم؟، پاسخ خواهد داد.