• 0
  • 0
  • 1
طریقه روزه گرفتن برای کسانی که رژیم غذایی دارند !

طریقه روزه گرفتن برای کسانی که رژیم غذایی دارند !

جهت جلوگیری از یبوست در طی روزه داری می توانید روزه خود را با یک لیوان شیر گرم همراه یک عدد خرما یا یک قاشق مربا خوری عسل باز کنید.