• 1
  • 1
  • 0
خانم ها چگونه به ارگاسم میرسند؟

خانم ها چگونه به ارگاسم میرسند؟

ارگاسم چیست؟ خانم ها چگونه به ارگاسم میرسند؟ آیا حالت به ارگاسم رسیدن در همه ی خانم ها یک شکل است؟ این ها سوالاتی هستند که دکتر مهری نجات به آن ها پاسخ خواهد داد.
باورهای جنسی غلط را بهتر بشناسید!

باورهای جنسی غلط را بهتر بشناسید!

باورهای جنسی که دربین مردم وجود دارد، چیزهایی است که شاید به ظاهر ساده یا جزء فرهنگ ما باشند ولی متاسفانه آسیب های زیادی به روابط زوجین وارد می کند.