• 0
  • 1
  • 0
انواع و درمان ریزش مو چیست ؟

انواع و درمان ریزش مو چیست ؟

قسمت بزرگی از کتاب متخصصین پوست به بیماری های ریزش مو اختصاص دارد و ما باید ابتدا ببینیم که ریزش موی بیمار از چه نوعی است.