• 0
  • 1
  • 1
ارتباط سیگار کشیدن و زخم معده

ارتباط سیگار کشیدن و زخم معده

این مقاله توضیحاتی راجع به رابطه مصرف سیگار با زخم معده، خواهد داد. همچنین به سوالاتی از جمله: آیا سیگار کشیدن باعث به وجود آمدن زخم معده می شود؟ مصرف سیگار چه تاثیری بر روی زخم معده و اسید معده می گذارد؟، سیگار کشیدن باعث بروز چه مشکلات دیگری در گوارش می شود؟ و آیا زخم معده قابل جبران است؟، پاسخ داده خواهد شد.
 میکروب هلیکوباکتر پیلوری و نقش آن در زخم معده

میکروب هلیکوباکتر پیلوری و نقش آن در زخم معده

حتماً اسم این میکروب را بارها شنیدید و خیلی از بیماران نگرانی‌های فراوانی در مورد این میکروب و اثراتش دارند و این صحبت رو می‌خواهیم باز کنیم تا خیلی از نگرانی‌ها بر طرف بشود.