• 0
  • 1
  • 0
عوامل خطر ابتلا به دیابت بارداری

عوامل خطر ابتلا به دیابت بارداری

اکثر افرادی که به دیابت بارداری دچار می شوند سابقه خانوادگی دارند. اما عواملی محیطی نیز در این میان بی تاثیر نیست، می شود سابقه خانوادگی را نیز نداشته باشید ولی بر اثر عواملی دیگر دچار دیابت بارداری شوید.