یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص اعصاب و روان
تهران

بهترین دکتر متخصص اعصاب و روان تهران

دکتر سمیه اخوین انصاری
 • دکتر سمیه اخوین انصاری

 • تخصص:

  متخصص اعصاب و روان

 • تهران - شهرک قدس (غرب) - تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان - بیمارستان اتیه - طبقه منفی یک
دکتر غلامرضا حاجتی
 • دکتر غلامرضا حاجتی

 • تخصص:

  متخصص اعصاب و روان

 • تهران - شهرک اکباتان - انتهای فاز 3- بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی صارم
دکتر رضا لقائی رازلیق
 • دکتر رضا لقائی رازلیق

 • تخصص:

  متخصص اعصاب و روان

 • تهران - شهرک اکباتان - انتهای فاز 3- بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی صارم
دکتر مریم بدیع زادگان
 • دکتر مریم بدیع زادگان

 • تخصص:

  متخصص اعصاب و روان

 • تهران - شهرک اکباتان - انتهای فاز 3- بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی صارم
دکتر غلامرضا ترابی
 • دکتر غلامرضا ترابی

 • تخصص:

  متخصص اعصاب و روان

 • تهران - خیابان دکتر شریعتی - خیابان میرداماد - رودبار شرقی شمالی - پلاک 47 - طبقه 3 - واحدهای 13-15-16-17
دکتر ونداد شریفی
 • دکتر ونداد شریفی

 • تخصص:

  متخصص اعصاب و روان

 • تهران - خیابان دکتر شریعتی - خیابان میرداماد - رودبار شرقی شمالی - پلاک 47 - طبقه 3 - واحدهای 13-15-16-17
دکتر آزاده صدیق نیا
 • دکتر آزاده صدیق نیا

 • تخصص:

  متخصص اعصاب و روان

 • تهران - خیابان دکتر شریعتی - خیابان میرداماد - رودبار شرقی شمالی - پلاک 47 - طبقه 3 - واحدهای 13-15-16-17
دکتر والنتین آرتونیان
 • دکتر والنتین آرتونیان

 • تخصص:

  متخصص اعصاب و روان

 • تهران - خیابان دکتر شریعتی - خیابان میرداماد - رودبار شرقی شمالی - پلاک 47 - طبقه 3 - واحدهای 13-15-16-17
دکتر حدیث مهرگان نسب
 • دکتر حدیث مهرگان نسب

 • تخصص:

  متخصص اعصاب و روان

 • تهران - شهرک غرب - بلوار دریا - بین پاکزاد و فرحزادی - شکوفان یکم - بهاران یکم - پلاک 40 - طبقه 5
دکتر سید علی مرتضوی جهرمی
 • دکتر سید علی مرتضوی جهرمی

 • تخصص:

  متخصص اعصاب و روان

 • تهران - کارگرشمالی - نرسیده به پمپ بنرین - روبروی آزمایشکاه بهار - جنب بانک پاسارگاد - پلاک 1316