یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
کرونا
خوزستان

بهترین دکتر کرونا خوزستان

دکتر امیر کوچک
 • دکتر امیر کوچک

 • تخصص:

  پزشک عمومی

 • درمانگاه مهرگان:کیانپارس.خیابان 6 غربی.نبش وهابی
دکتر پریسا بهبهانی
دکتر امیر دیبایی
 • دکتر امیر دیبایی

 • تخصص:

  متخصص داخلی ( کارشناس پزشکی قانونی )

 • استان خوزستان، شهر اهواز، کیانپارس بین خیابان 15و16
دکتر آزیتا یاوری
 • دکتر آزیتا یاوری

 • تخصص:

  متخصص عفونی

 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان طالقانی، نبش خیابان فردوسی
دکتر آل محمد
 • دکتر آل محمد

 • تخصص:

  متخصص عفونی

 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان شریعتی، نبش خیابان شهید عظیم
دکتر سید محمد علوی
 • دکتر سید محمد علوی

 • تخصص:

  متخصص عفونی

 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی نبش حافظ مجتمع پزشکی خوزستان طبقه سوم
دکتر سید محمدجعفر آل محمد
دکتر عبدالرسول نیک خو
مشاوره انلاین با بهترین متخصص کرونا