یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص روماتولوژی کودکان
اصفهان

بهترین دکتر فوق تخصص روماتولوژی کودکان اصفهان

دکتر بنفشه صداقت
  • دکتر بنفشه صداقت

  • تخصص:

    متخصص کودکان,فوق تخصص روماتولوژی کودکان

  • اصفهان- دروازه شیراز - بلوار دانشگاه - کوچه شماره 11- مجتمع پردیس 2 - طبقه اول - واحد 212