یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
دکترای علوم آزمایشگاهی

بهترین دکتر دکترای علوم آزمایشگاهی

دکتر داود بهروان
 • دکتر داود بهروان

 • تخصص:

  دکترای علوم آزمایشگاهی

 • استان تهران، شهر تهران، میدان بهارستان، بیمارستان شهید معیری
دکتر رحیم حسنی شفیق
 • دکتر رحیم حسنی شفیق

 • تخصص:

  دکترای علوم آزمایشگاهی

 • استان البرز، شهر کرج، میدان مرکزی، اول خیابان چالوس، آزمایشگاه ابن سینا
دکتر صادق زرین نعل
 • دکتر صادق زرین نعل

 • تخصص:

  دکترای علوم آزمایشگاهی

 • استان هرمزگان، شهر میناب، بلوار امام خمینی، آزمایشگاه سینا
دکتر محمدرضا عابدی
 • دکتر محمدرضا عابدی

 • تخصص:

  دکترای علوم آزمایشگاهی

 • استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان، خیابان مصطفی خمینی، آزمایشگاه رازی
دکتر محمدشهرام نوروزی
 • دکتر محمدشهرام نوروزی

 • تخصص:

  دکترای علوم آزمایشگاهی

 • استان اردبیل، شهر گرمی، خیابان امام خمینی، آزمایشگاه دکتر نوروزی
دکتر محمدمهدی محمدی
 • دکتر محمدمهدی محمدی

 • تخصص:

  دکترای علوم آزمایشگاهی

 • استان کرمان ، شهر کرمان، دانشگاه علوم پزشکی ، اداره امور آزمایشگاهها، آزمایشگاه رفرانس
دکتر مریم طارمی
 • دکتر مریم طارمی

 • تخصص:

  دکترای علوم آزمایشگاهی

 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان کیکاووس، بیمارستان رجایی
دکتر مهدی نیک فرجام
 • دکتر مهدی نیک فرجام

 • تخصص:

  دکترای علوم آزمایشگاهی

 • استان خراسان رضوی، شهر تایباد، میدان وحدت، آزمایشگاه دکتر نیک فرجام
دکتر مهرنوش داودی
 • دکتر مهرنوش داودی

 • تخصص:

  دکترای علوم آزمایشگاهی

 • استان تهران، شهر تهران، خیابان شریعتى، خیابان خواجه نظام، کوى بوریانی، پلاک 115