یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص جراحی

بهترین دکتر متخصص جراحی عمومی

دکتر ناصر صفائی
 • دکتر ناصر صفائی

 • تخصص:

  متخصص جراحی,فوق تخصص قلب و عروق

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خ آزادی ساختمان آتیه
دکتر ناصر صفائی
 • دکتر ناصر صفائی

 • تخصص:

  متخصص جراحی,فوق تخصص قلب و عروق

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، بیمارستان شهیدمدنی
دکتر کوروش کاظمی
 • دکتر کوروش کاظمی

 • تخصص:

  متخصص جراحی,فوق تخصص پیوند کلیه و کبد

 • استان فارس، شهر شیراز، بیمارستان نمازی
دکتر شهرام بلند پرواز
 • دکتر شهرام بلند پرواز

 • تخصص:

  متخصص جراحی,فوق تخصص جراحی عروق و تروما

 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه شهید مطهری
دکتر رعد محمدرضا جنابی