یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص جراحی تومورهای استخوانی

بهترین دکتر فوق تخصص جراحی تومورهای استخوانی

دکتر امین کریمی
  • دکتر امین کریمی

  • تخصص:

    فوق تخصص جراحی تومورهای استخوانی

  • تهران - بزرگراه شهید چمران-خیابان یمن -خیابان شهید اعرابی جنب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی