یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص بیماری های کودکان

بهترین دکتر فوق تخصص بیماری های کودکان

دکتر سید مازیار مرتضوی
 • دکتر سید مازیار مرتضوی

 • تخصص:

  متخصص کودکان,فوق تخصص بیماری های کودکان

 • تهران - شهرک اکباتان - انتهای فاز 3- بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی صارم
دکتر علی باصر
 • دکتر علی باصر

 • تخصص:

  متخصص کودکان,فوق تخصص بیماری های کودکان

 • تهران - شهرک اکباتان - انتهای فاز 3- بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی صارم
دکتر علیرضا امینیان
 • دکتر علیرضا امینیان

 • تخصص:

  متخصص کودکان,فوق تخصص بیماری های کودکان

 • تهران - شهرک اکباتان - انتهای فاز 3- بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی صارم
دکتر ابوالقاسم زهستانی
 • دکتر ابوالقاسم زهستانی

 • تخصص:

  متخصص کودکان,فوق تخصص بیماری های کودکان

 • استان مازندران، شهر آمل، سبزه میدان، مجتمع سبز، طبقه دوم
دکتر احمد مدنی
 • دکتر احمد مدنی

 • تخصص:

  متخصص کودکان,فوق تخصص بیماری های کودکان

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان فلسطین (باغشاه)، نبش خیابان معدل
دکتر اشرف‌ محمدزاده‌
دکتر اصغر مرزبان
 • دکتر اصغر مرزبان

 • تخصص:

  متخصص کودکان,فوق تخصص بیماری های کودکان

 • استان زنجان، شهر زنجان، سعدی وسط،س کیمیا
دکتر الهه امینی
 • دکتر الهه امینی

 • تخصص:

  متخصص کودکان,فوق تخصص بیماری های کودکان

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 6، بلوار کشاورز، بیمارستان امام خمینی
دکتر ایرج جعفری
 • دکتر ایرج جعفری

 • تخصص:

  متخصص کودکان,فوق تخصص بیماری های کودکان

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 7، شریعتی، خ. ملک، پ. 26
دکتر پدرام نیک نفس
 • دکتر پدرام نیک نفس

 • تخصص:

  متخصص کودکان,فوق تخصص بیماری های کودکان

 • استان تهران، شهر تهران، خیابان بهار شمالی، خیابان شهید جواد کارگر ( مزین الدوله )، بیمارستان ایرانشهر