یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
گوش و حلق و بینی
آذربایجان شرقی

بهترین دکتر گوش و حلق و بینی آذربایجان شرقی

دکتر محمدمقدسی بناب
 • دکتر محمدمقدسی بناب

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، ارتش جنوبی، نرسیده به باغشمال ،س قائم
دکتر محمود بهشتی
 • دکتر محمود بهشتی

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17شهریورجدید، تقاطع طالقانی، روبروی بانک مسکن،س امروز
دکتر مسعود نادرپور
 • دکتر مسعود نادرپور

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خیابان دانشگاه، بیمارستان امام خمینی
دکتر مهدی امین فر
 • دکتر مهدی امین فر

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خیابان بهشتی، جنب پل، پلاک 283
دکتر مهرداد نهایی
 • دکتر مهرداد نهایی

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خ آزادی، روبروی پمپ بنزین مارالان، س آزادی
دکتر نیکزاد شهیدی
 • دکتر نیکزاد شهیدی

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17شهریورجدید، برج آذربایجان، طبقه4
دکتر هاشم پویا
 • دکتر هاشم پویا

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17 شهریور جدید ،نرسیده به باغشمال ـ س صدرا
دکتر هوشنگ احمدپور
 • دکتر هوشنگ احمدپور

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خ شریعتی جنوبی ،کوچه ارک
دکتر هوشنگ کاظمی
 • دکتر هوشنگ کاظمی

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، چایکنار جنوبی، مقابل زیر گذر شرقی منصور، نبش کوچه دوم
مشاوره انلاین با بهترین متخصص گوش و حلق و بینی