یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
گوش و حلق و بینی
آذربایجان شرقی

بهترین دکتر گوش و حلق و بینی آذربایجان شرقی

دکتر کیومرث فهمی
 • دکتر کیومرث فهمی

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خیابان 17 شهریور جدید، روبروی آموزش و پرورش ناحیه 2
دکتر مجید شاه قاسمی
 • دکتر مجید شاه قاسمی

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، کوی ولیعصر، فلکه بزرگ، س عزیزی، طبقه دوم
دکتر مجید فهمی
 • دکتر مجید فهمی

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17 شهریور جدید ،روبروی آموزش و پرورش ناحیه 2
دکتر محمد بهزاداوخساری
 • دکتر محمد بهزاداوخساری

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17 شهریورجدید ،جنب آزمایشگاه مهر ،س رونق
دکتر محمد متقیان
 • دکتر محمد متقیان

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خیابان امین، ساختمان شماره 1064
دکتر محمد مقدسی بناب
 • دکتر محمد مقدسی بناب

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، ارتش جنوبی، نرسیده به باغشمال ،س قائم
دکتر محمد نژادکاظم
 • دکتر محمد نژادکاظم

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خ آبرسان ،چای کنار ،پ 5
دکتر محمدتقی مجیدپور
 • دکتر محمدتقی مجیدپور

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خ 17 شهریور جدید ،جنب مسجد حاج غفار
دکتر محمدصادق عابدینی
 • دکتر محمدصادق عابدینی

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17 شهریورجدید ،روبروی آزمایشگاه مهر
دکتر محمدعلی نهالی
 • دکتر محمدعلی نهالی

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، چهارراه محقق، نبش پاساژ برلیان
مشاوره انلاین با بهترین متخصص گوش و حلق و بینی