یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فلوشیپ بیهوشی جراحی قلب و عروق

بهترین دکتر فلوشیپ بیهوشی جراحی قلب و عروق

دکتر سید موسی میری نژاد
 • دکتر سید موسی میری نژاد

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد,فلوشیپ بیهوشی جراحی قلب و عروق

 • آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان دانشگاه - بیمارستان شهید مدنی
دکتر الهه الهیاری
 • دکتر الهه الهیاری

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد,فلوشیپ بیهوشی جراحی قلب و عروق

 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه شهید فقیهی , بیمارستان کوثر , بیمارستان نمازی
دکتر جواد صدری
 • دکتر جواد صدری

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد,فلوشیپ بیهوشی جراحی قلب و عروق

 • استان فارس، شهر شیراز، بیمارستان حافظ
دکتر حمید کمالی پور
 • دکتر حمید کمالی پور

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد,فلوشیپ بیهوشی جراحی قلب و عروق

 • استان فارس، شهر شیراز، بیمارستان اردیبهشت , بیمارستان نمازی
دکتر رضا جویبار
 • دکتر رضا جویبار

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد,فلوشیپ بیهوشی جراحی قلب و عروق

 • استان فارس، شهر شیراز، بیمارستان خلیلی
دکتر فرید زند
 • دکتر فرید زند

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد,فلوشیپ بیهوشی جراحی قلب و عروق

 • استان فارس، شهر شیراز، بیمارستان نمازی
دکتر محمد حسن اسماعیلی
 • دکتر محمد حسن اسماعیلی

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد,فلوشیپ بیهوشی جراحی قلب و عروق

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان کریم خان زند، ساختمان دانشگاه علوم پزشکی
دکتر منصور مسجدی
 • دکتر منصور مسجدی

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد,فلوشیپ بیهوشی جراحی قلب و عروق

 • استان فارس، شهر شیراز، بیمارستان نمازی