یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص بیماری کلیه ( نفرولوژی )
ایلام

بهترین دکتر فوق تخصص بیماری کلیه نفرولوژی ایلام

دکتر منوچهر امینی
  • دکتر منوچهر امینی

  • تخصص:

    متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری کلیه ( نفرولوژی )

  • استان ایلام، شهر ایلام، میدان سعدی