یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص عفونی
فارس

بهترین دکتر فوق تخصص عفونی فارس

دکتر امیر رودگری
 • دکتر امیر رودگری

 • تخصص:

  متخصص عفونی,فوق تخصص عفونی

 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه شهید فقیهی
دکتر پرستو خیر اندیش
 • دکتر پرستو خیر اندیش

 • تخصص:

  متخصص عفونی,فوق تخصص عفونی

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی)، نبش خیابان معدل، ساختمان سال، طبقه چهارم، واحد 407
دکتر شهره بهشتی
 • دکتر شهره بهشتی

 • تخصص:

  متخصص عفونی,فوق تخصص عفونی

 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه شهید فقیهی
دکتر محسن مقدمی
 • دکتر محسن مقدمی

 • تخصص:

  متخصص عفونی,فوق تخصص عفونی

 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه شهید فقیهی , درمانگاه شهید مطهری
دکتر محمد علی داور پناه
 • دکتر محمد علی داور پناه

 • تخصص:

  متخصص عفونی,فوق تخصص عفونی

 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه شهید فقیهی , درمانگاه شهید مطهری