یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص زنان و زایمان
خوزستان

بهترین دکتر متخصص زنان و زایمان خوزستان

دکتر رضوان هوری
دکتر وحیده ذاکر حسینی
 • دکتر وحیده ذاکر حسینی

 • تخصص:

  متخصص زنان و زایمان

 • اهواز - کیانپارس - خیابان سوم شرقی - مجتمع پزشکی پارس - طبقه اول - واحد 2
دکتر احمدرضا خلفی
 • دکتر احمدرضا خلفی

 • تخصص:

  متخصص زنان و زایمان

 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی خیابان خسروی پلاک26طبقه دوم
دکتر اعظم شریفاتی
 • دکتر اعظم شریفاتی

 • تخصص:

  متخصص زنان و زایمان

 • استان خوزستان، شهر اهواز، سه راه باهنر مجتمع پزشکی احسان طبقه دوم
دکتر افشان امیر شقاقی
 • دکتر افشان امیر شقاقی

 • تخصص:

  متخصص زنان و زایمان

 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان نادری بین حافظ وخوانساری مجتمع بزرگ پزشکان طبقه دوم واحد 114
دکتر الهام کریمی مقدم
 • دکتر الهام کریمی مقدم

 • تخصص:

  متخصص زنان و زایمان

 • استان خوزستان، شهر اهواز، زیتون کارمندی طبقه فوقانی داروخانه شعله
دکتر الهام کریمی مقدم
 • دکتر الهام کریمی مقدم

 • تخصص:

  متخصص زنان و زایمان

 • استان خوزستان، شهر اهواز، زیتون کارمندی فلکه چیتا ابتدای خیابان حجت مجتمع پزشکی شعله
دکتر عبدالمجید باور
دکتر بتول حسینی پور
دکتر زهره بلادی بهبهانی