یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص اعصاب و روان
همدان

بهترین دکتر فوق تخصص اعصاب و روان همدان

دکتر حامد عظیمی
 • دکتر حامد عظیمی

 • تخصص:

  متخصص اعصاب و روان,فوق تخصص اعصاب و روان

 • استان همدان ، شهر نهاوند، خ 17 شهریور ساختمان پزشکان سیف
دکتر حمیدرضا شاهپوری ارانی
 • دکتر حمیدرضا شاهپوری ارانی

 • تخصص:

  متخصص اعصاب و روان,فوق تخصص اعصاب و روان

 • استان همدان ، شهر ملایر، پارک چمران، ساختمان پزشکان سینا، طبقه دوم
دکتر سعید فرجی
 • دکتر سعید فرجی

 • تخصص:

  متخصص اعصاب و روان,فوق تخصص اعصاب و روان

 • استان همدان ، شهر همدان، خ بوعلی، ساختمان پزشکان پارس
دکتر شریک کنانی
 • دکتر شریک کنانی

 • تخصص:

  متخصص اعصاب و روان,فوق تخصص اعصاب و روان

 • استان همدان ، شهر همدان، خ بوعلی، ساختمان آریا
دکتر عذرا مرتضوی
 • دکتر عذرا مرتضوی

 • تخصص:

  متخصص اعصاب و روان,فوق تخصص اعصاب و روان

 • استان همدان ، شهر ملایر، ابتدای بلوار قائم مقامی
دکتر علی ایمانی
 • دکتر علی ایمانی

 • تخصص:

  متخصص اعصاب و روان,فوق تخصص اعصاب و روان

 • استان همدان ، شهر ملایر، ضلع غربی پارک چمران، بن بست صفا، مجتمع شفا
دکتر علی قلعه ایها
 • دکتر علی قلعه ایها

 • تخصص:

  متخصص اعصاب و روان,فوق تخصص اعصاب و روان

 • استان همدان ، شهر همدان، خ بوعلی، جنب سینما قدس، ساختمان بصیری
دکتر علیرضا رحیمی
 • دکتر علیرضا رحیمی

 • تخصص:

  متخصص اعصاب و روان,فوق تخصص اعصاب و روان

 • استان همدان ، شهر همدان، ساختمان شفا
دکتر فرشید فخاریان
 • دکتر فرشید فخاریان

 • تخصص:

  متخصص اعصاب و روان,فوق تخصص اعصاب و روان

 • استان همدان ، شهر همدان، خ بوعلی ساختمان دی، طبقه سوم
دکتر لیلا جهانگرد
 • دکتر لیلا جهانگرد

 • تخصص:

  متخصص اعصاب و روان,فوق تخصص اعصاب و روان

 • استان همدان ، شهر همدان، خ میرزاده عشقی، کلینیک امام