یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص قلب کودکان
خوزستان

بهترین دکتر فوق تخصص قلب کودکان خوزستان

دکتر بابک نجیبی
 • دکتر بابک نجیبی

 • تخصص:

  متخصص قلب وعروق,فوق تخصص قلب کودکان

 • استان خوزستان ، شهرستان اهواز ، پهلوان غربی ، نبش خرداد ، مجتمع پزشکی ابوعلی سینا ، طبقه ۲ ، واحد 2
دکتر عبدالرحمن امامی مقدم
 • دکتر عبدالرحمن امامی مقدم

 • تخصص:

  متخصص قلب وعروق,فوق تخصص قلب کودکان

 • استان خوزستان، شهر اهواز، سلمان فارسی خ کتانباف، ساختمان پزشکی کارون، طبقه3
دکتر عبدالرحمن امامی مقدم
 • دکتر عبدالرحمن امامی مقدم

 • تخصص:

  متخصص قلب وعروق,فوق تخصص قلب کودکان

 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی شرقی، نبش خیابان دهم