یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص عفونی کودکان
مازندران

بهترین دکتر فوق تخصص عفونی کودکان مازندران

دکتر رحیم براری سواد کوهی
  • دکتر رحیم براری سواد کوهی

  • تخصص:

    متخصص عفونی,فوق تخصص عفونی کودکان

  • استان مازندران، شهر بابل، خ مدرس چهارراه فرهنگ ساختمان نارنج