یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص جراحی سرطان و گوارش ( جراحی کولورکتال جراحی لاپاراسکوپی و جراحی چاقی متابولیک )

بهترین دکتر فوق تخصص جراحی سرطان و گوارش جراحی کولورکتال جراحی لاپاراسکوپی و جراحی چاقی متابولیک

دکتر علیرضا ایزدی
  • دکتر علیرضا ایزدی

  • تخصص:

    فوق تخصص جراحی سرطان و گوارش ( جراحی کولورکتال جراحی لاپاراسکوپی و جراحی چاقی متابولیک )

  • اصفهان - خیابان شمس آبادی - چهارراه قصر - مجتمع قصر نور - واحد 503
دکتر سید فرهاد طیاری
  • دکتر سید فرهاد طیاری

  • تخصص:

    فوق تخصص جراحی سرطان و گوارش ( جراحی کولورکتال جراحی لاپاراسکوپی و جراحی چاقی متابولیک )

  • مازندران - ساری - خیابان فرهنگ - نبش فرهنگ 40 - بالای بانک سرمایه - مجتمع سیمرغ