یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان ( ایمونولوژی )
خوزستان

بهترین دکتر فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان ایمونولوژی خوزستان

دکتر عبدالکریم شریف
  • دکتر عبدالکریم شریف

  • تخصص:

    متخصص کودکان,فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان ( ایمونولوژی )

  • استان خوزستان، شهر اهواز، کیانپارس خیابان 6 غربی مجتمع ایران نگین