یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص غدد، رشد و متابولسیم کودکان ( اندوکرینولوژی )
اصفهان

بهترین دکتر فوق تخصص غدد رشد و متابولسیم کودکان اندوکرینولوژی اصفهان

دکتر الهام هاشمی دهکردی
  • دکتر الهام هاشمی دهکردی

  • تخصص:

    فوق تخصص غدد، رشد و متابولسیم کودکان ( اندوکرینولوژی )

  • استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، چهارراه خاقانی ، خیابان وحید میانی ، مجتمع پزشکی پاستور
دکتر مهین هاشمی پورزواره
  • دکتر مهین هاشمی پورزواره

  • تخصص:

    متخصص کودکان,فوق تخصص غدد، رشد و متابولسیم کودکان ( اندوکرینولوژی )

  • استان اصفهان، شهر اصفهان، خ بزرگمهر،ساختمان 152