یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص غدد، رشد و متابولسیم کودکان ( اندوکرینولوژی )
مرکزی

بهترین دکتر فوق تخصص غدد رشد و متابولسیم کودکان اندوکرینولوژی مرکزی

دکتر محمود رضا تابع بردبار
  • دکتر محمود رضا تابع بردبار

  • تخصص:

    متخصص داخلی,فوق تخصص غدد، رشد و متابولسیم کودکان ( اندوکرینولوژی )

  • استان مرکزی، شهر اراک، خ شهید بهشتی، کوچه شکرائی، طبقه فوقانی داروخانه بزرگمهر