یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم بزرگسالان ( اندوکرینولوژی )
همدان

بهترین دکتر فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم بزرگسالان اندوکرینولوژی همدان

دکتر زهرا رضوی
 • دکتر زهرا رضوی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم بزرگسالان ( اندوکرینولوژی )

 • استان همدان ، شهر همدان، آرمگاه بوعلی اول بلوار خواجه رشید جنب کوچه پروین، ساختمان 60
دکتر شیوا برزویی
 • دکتر شیوا برزویی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم بزرگسالان ( اندوکرینولوژی )

 • استان همدان ، شهر همدان، میدان شریعتی، ساختمان کسری
دکتر مریم واشقانی
 • دکتر مریم واشقانی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم بزرگسالان ( اندوکرینولوژی )

 • استان همدان ، شهر همدان، خ بوعلی، ساختمان پارس، روبروی سینما قدس
دکتر مریم واشقانی
 • دکتر مریم واشقانی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم بزرگسالان ( اندوکرینولوژی )

 • استان همدان ، شهر همدان، خ بوعلی، ساختمان پارس، روبروی سینما قدس