یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص ریه بزرگسالان
مرکزی

بهترین دکتر فوق تخصص ریه بزرگسالان مرکزی

دکتر رامیز کامرانی
 • دکتر رامیز کامرانی

 • تخصص:

  فوق تخصص ریه بزرگسالان

 • اراک - خیابان شیرودی( خرم )- کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام رضا
دکتر عبد الطیف معینی
 • دکتر عبد الطیف معینی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص ریه بزرگسالان

 • استان مرکزی، شهر اراک، بالاتراز امام زاده، ساختمان پزشکان رازی
دکتر مهدی بختیار
 • دکتر مهدی بختیار

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص ریه بزرگسالان

 • استان مرکزی، اراک - خیابان خرم - روبروی انتقال خون - ساختمان پزشکان بوعلی