یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص ریه بزرگسالان
خوزستان

بهترین دکتر فوق تخصص ریه بزرگسالان خوزستان

دکتر حشمت الله توکل
  • دکتر حشمت الله توکل

  • تخصص:

    فوق تخصص ریه بزرگسالان

  • استان خوزستان، شهر اهواز، بیمارستان امام خمینی، بخش ریه
دکتر سید حمید برسی
  • دکتر سید حمید برسی

  • تخصص:

    متخصص داخلی,فوق تخصص ریه بزرگسالان

  • استان خوزستان، شهر اهواز، بیمارستان امام خمینی، بخش ریه