یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل
هرمزگان

بهترین دکتر فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل هرمزگان

دکتر رضا فرخ سرشت
  • دکتر رضا فرخ سرشت

  • تخصص:

    متخصص داخلی,فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل

  • استان هرمزگان، شهر بندر عباس، بلوار سید جمال ساختمان پزشکان پارسیان ط4