یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل
گلستان

بهترین دکتر فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل گلستان

دکتر سیما صدیقی
  • دکتر سیما صدیقی

  • تخصص:

    متخصص داخلی,فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل

  • استان گلستان، شهر گرگان، عدالت11،ساختمان مهستان
دکتر زهرا طهماسبی
  • دکتر زهرا طهماسبی

  • تخصص:

    متخصص داخلی,فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل

  • استان گلستان، شهر گنبد کاووس، بیمارستان برزویه گنبد