یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل
فارس

بهترین دکتر فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل فارس

دکتر اکبر رجایی
 • دکتر اکبر رجایی

 • تخصص:

  متخصص ارتوپدی,فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان شهید مطهری (زرگری)
دکتر الهام افلاکی
 • دکتر الهام افلاکی

 • تخصص:

  متخصص ارتوپدی,فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل

 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه حافظ
دکتر زهرا حبیب آگهی
 • دکتر زهرا حبیب آگهی

 • تخصص:

  متخصص ارتوپدی,فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل

 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه حافظ , درمانگاه شهید فقیهی , درمانگاه شهید مطهری
دکتر سارا رادمنش
 • دکتر سارا رادمنش

 • تخصص:

  متخصص ارتوپدی,فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل

 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه شهید فقیهی , درمانگاه محمد رسول الله
دکتر سعیده شنونده
 • دکتر سعیده شنونده

 • تخصص:

  متخصص ارتوپدی,فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل

 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه حافظ , درمانگاه شهید فقیهی , درمانگاه شهید مطهری
دکتر سید منصور حسینی
 • دکتر سید منصور حسینی

 • تخصص:

  متخصص ارتوپدی,فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان اردیبهشت، ساختمان ماه
دکتر لیلا زاهدی کشکولی
دکتر محمدرضا جهانبانی
 • دکتر محمدرضا جهانبانی

 • تخصص:

  متخصص ارتوپدی,فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان معالی آباد، ساختمان الوند
دکتر نگین محتشم
 • دکتر نگین محتشم

 • تخصص:

  متخصص ارتوپدی,فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل

 • استان فارس، شهر شیراز،
دکتر محمد علی نظری نیا
 • دکتر محمد علی نظری نیا

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل

 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه حافظ , درمانگاه شهید مطهری