یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل
سیستان و بلوچستان

بهترین دکتر فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل سیستان و بلوچستان

دکتر زهرا ذاکری
  • دکتر زهرا ذاکری

  • تخصص:

    متخصص داخلی,فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل

  • استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان، نبش امیرالمومنین 11 پلاک 2
دکتر مهناز صندوقی
  • دکتر مهناز صندوقی

  • تخصص:

    متخصص داخلی,فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل

  • استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان، خ میدان مشاهیر حدفاصل میدان مشاهیر و مخابرات ساختمان الزهراء