یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل
زنجان

بهترین دکتر فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل زنجان

دکتر علیرضا صادقی
  • دکتر علیرضا صادقی

  • تخصص:

    متخصص داخلی,فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل

  • استان زنجان، شهر زنجان، سعدی وسط،س زرتشت