یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل
خراسان رضوی

بهترین دکتر فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل خراسان رضوی

دکتر ژاله‌ شریعتی
  • دکتر ژاله‌ شریعتی

  • تخصص:

    متخصص داخلی,فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل

  • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خواجه‌ربیع‌44
دکتر ژاله‌ شریعتی
  • دکتر ژاله‌ شریعتی

  • تخصص:

    متخصص داخلی,فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل

  • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، عارف‌2