یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل
آذربایجان شرقی

بهترین دکتر فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل آذربایجان شرقی

دکتر علیرضا خبازی
  • دکتر علیرضا خبازی

  • تخصص:

    فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل

  • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، ابرسان