یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان ( هماتولوژی و انکولوژی )
بوشهر

بهترین دکتر فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان هماتولوژی و انکولوژی بوشهر

دکتر ابراهیم عصفوری
  • دکتر ابراهیم عصفوری

  • تخصص:

    متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان ( هماتولوژی و انکولوژی )

  • استان بوشهر، شهر بوشهر، خیابان امام ، ساختمان پزشکان محمدرسول ا...
دکتر ابراهیم عصفوری
  • دکتر ابراهیم عصفوری

  • تخصص:

    متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان ( هماتولوژی و انکولوژی )

  • استان بوشهر، شهر بوشهر، خ سنگی، روبرو بسیج مرکزی