یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان ( هماتولوژی و انکولوژی )
همدان

بهترین دکتر فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان هماتولوژی و انکولوژی همدان

دکتر حسین خویینی پورفر
  • دکتر حسین خویینی پورفر

  • تخصص:

    متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان ( هماتولوژی و انکولوژی )

  • استان همدان ، شهر همدان، خ بوعلی، روبروی پاساژ بهمنیان، جنب کوچه ذوالریاستین