یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان ( هماتولوژی و انکولوژی )
کرمانشاه

بهترین دکتر فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان هماتولوژی و انکولوژی کرمانشاه

دکتر رضا اکرمی پور
  • دکتر رضا اکرمی پور

  • تخصص:

    متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان ( هماتولوژی و انکولوژی )

  • استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه،