یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان ( هماتولوژی و انکولوژی )
آذربایجان شرقی

بهترین دکتر فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان هماتولوژی و انکولوژی آذربایجان شرقی

دکتر عباسعلی حسین پورفیضی
  • دکتر عباسعلی حسین پورفیضی

  • تخصص:

    متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان ( هماتولوژی و انکولوژی )

  • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17شهریورجدید، جنب بستنی وحید، اول کوچه ارک