یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )
همدان

بهترین دکتر فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان همدان

دکتر علیرضا احمدی
 • دکتر علیرضا احمدی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان همدان ، شهر همدان، میدان شریعتی، مجتمع کسری طبقه 4
دکتر محمد عباسی
 • دکتر محمد عباسی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان همدان ، شهر همدان، خیابان آزاد، بالاتراز ساختمان شهباز
دکتر محمد عباسی
 • دکتر محمد عباسی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان همدان ، شهر همدان، میدان آرامگاه، ساختمان فدک ،