یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )
اردبیل

بهترین دکتر فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان اردبیل

دکتر اصغر پیرزاده
  • دکتر اصغر پیرزاده

  • تخصص:

    متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

  • استان اردبیل، شهر اردبیل، طبقه فوقانی داروخانه احسان
دکتر محمد فروزانفر
  • دکتر محمد فروزانفر

  • تخصص:

    متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

  • استان اردبیل، شهر اردبیل،