یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )
مرکزی

بهترین دکتر فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان مرکزی

دکتر علی آرش انوشیروانی
 • دکتر علی آرش انوشیروانی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان مرکزی، شهر اراک، خ شهید بهشتی، خ نیسانیان، مجتمع بهارستان
دکتر کامران مشفقی
 • دکتر کامران مشفقی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان مرکزی، شهر اراک، سه راه ارامنه ابتدای ک شکرایی
دکتر علی آرش انوشیروانی
 • دکتر علی آرش انوشیروانی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان مرکزی، شهر اراک، سه راه ارامنه-خیابان نیسانیان(چمران)-مجتمع پزشکی بهارستان-طبقه سوم-واحد 7