یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )
گلستان

بهترین دکتر فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان گلستان

دکتر امیر هوشنگ پورخانی
  • دکتر امیر هوشنگ پورخانی

  • تخصص:

    متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

  • استان گلستان، شهر گرگان، عدالت 31،ساختمان سینا
دکتر رضا شاهسونی
  • دکتر رضا شاهسونی

  • تخصص:

    متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

  • استان گلستان، شهر گرگان، عدالت 11،ساختمان مهستان