یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )
فارس

بهترین دکتر فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان فارس

دکتر حبیب نورانی خجسته
 • دکتر حبیب نورانی خجسته

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان کریم خان زند، نزدیک به بیمارستان فقیهی، کوچه بانک سپه
دکتر رضا وجدانی
 • دکتر رضا وجدانی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه شهید فقیهی , درمانگاه شهید مطهری
دکتر شیرین حقیقت
 • دکتر شیرین حقیقت

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه شهید فقیهی
دکتر عنایت الله بهادری
 • دکتر عنایت الله بهادری

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان کریم خان زند، روبروی هتل پارس، ساختمان زند، طبقه اول
دکتر مانی رمزی
 • دکتر مانی رمزی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه شهید مطهری
دکتر مجتبی کریمی
 • دکتر مجتبی کریمی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان فارس، شهر شیراز، بیمارستان بعثت , درمانگاه شهید فقیهی
دکتر مریم ذاکری نیا
 • دکتر مریم ذاکری نیا

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان شهید چمران, بیمارستان ام آر آی (مرکزی شیراز)
دکتر منصور حق شناس
 • دکتر منصور حق شناس

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان معدل شرقی، روبروی آموزش و پرورش، ساختمان شاپرک 4، طبقه سوم
دکتر مهدی دهقان
 • دکتر مهدی دهقان

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه شهید فقیهی , درمانگاه شهید مطهری