یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )
آذربایجان شرقی

بهترین دکتر فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان آذربایجان شرقی

دکتر جلیل واعظ قراملکی
 • دکتر جلیل واعظ قراملکی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خ حافظ، کوچه شهید تخمه چیان (صدر سابق )، پ39
دکتر جمال عیوضی ضیایی
 • دکتر جمال عیوضی ضیایی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، ارتش جنوبی، نرسیده به باغشمال، س قائم
دکتر علی کرم هدایتی گودرزی
 • دکتر علی کرم هدایتی گودرزی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17شهریورجدید، برج آذربایجان، طبقه1
دکتر علیرضا نیکانفر
 • دکتر علیرضا نیکانفر

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خ ارتش جنوبی، نرسیده به باغشمال، س قائم