یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد
ایلام

بهترین دکتر متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد ایلام

دکتر امین اله وثیق
دکتر جلیل فاضلی
  • دکتر جلیل فاضلی

  • تخصص:

    متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

  • استان ایلام، شهر ایلام،